png

Stichting

Stichting Zorgboerderij In het Westen

Zorgboerderij In het Westen is opgericht in 2014 en neemt in 2019 zijn intrek in een nieuw onderkomen midden in Park West in de groene wijk Hees in Nijmegen. Dagelijks wordt zorgboerderij In het Westen door 10-20 cliënten bezocht die een zorgvraag hebben door een verstandelijke en/of een psychiatrische beperking.

De cliënten worden begeleid door professionele medewerkers van zorginstelling Onder de Bomen. Naast de professionele medewerkers zijn er ook vrijwilligers actief bij In het Westen. Deze ondersteunen de medewerkers en geven extra aandacht aan cliënten.

Algemene gegevens

RSIN nummer
859786249

Postadres
Postbus 31411, 6503 CK te Nijmegen

Telefoonnummer
06 - 46 84 88 76

Kvk nummer
74140175

IBAN
NL90RABO0338351507


Beleidsplan 2019 - 2021

Missie
Het creëren van meer cliëntwaarde voor mensen met een zorgvraag die gebruik maken van zorgboerderij In het Westen.

Afbakening
De Stichting Zorgboerderij In het Westen is nadrukkelijk niet opgericht voor de begeleiding van de cliënten. Die verantwoordelijkheid ligt bij Onder de Bomen. De Stichting wil middelen inzamelen voor extra activiteiten die vanuit de reguliere zorggelden niet realiseerbaar zijn.

Activiteiten
De werkzaamheden die dagelijks worden uitgevoerd zijn divers; werken in de tuin, dierenverzorging, bakken in de houtoven, bouwen van dierenverblijven, klein onderhoud, creatief bezig zijn en nog veel meer. Alle activiteiten zijn altijd gericht op persoonlijke ontwikkeling en het afschalen van de zorgvraag. Dit afschalen gebeurt bijvoorbeeld door cliënten door te laten stromen naar een opleiding, vrijwilligerswerk of een betaalde baan.
Vanuit de buurt worden er verschillende verzoeken gedaan om gebruik te maken van de zorgboerderij, zoals het organiseren van de plantjesmarkt en een kookclub. Regelmatig komen buurtgenoten eieren of groente kopen voor een vrijwillige bijdrage. In het Westen organiseert ook wekelijks Tai-Chi lessen die voor iedereen toegankelijk zijn.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen. De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie van bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de stichting te waarborgen bestaat het bestuur uit drie personen met gelijkheid van stemmen.

Bij oprichting bestaat het bestuur uit:
- Aad van Zwet, voorzitter
- Jarno Oost, secretaris
- Daan van As, penningmeester

Meer informatie over onder andere het bestuur is te vinden in de notariële akte van Stichting Zorgboerderij In het Westen. Deze akte is op te vragen bij de penningmeester.

Ambities 2019 - 2022
Voor de nieuwe locatie van zorgboerderij In het Westen is een plan ontworpen. Dit plan is in verschillende projecten opgedeeld. Voor elk project wordt een projectplan met begroting opgesteld.
1. Onze Geiten Gîte
2. Onze Kippen Kathedraal
3. Onze Houtoven
4. Aanplant Bomen voor beschutting
5. Veilig en toegankelijk terrein (verharding)
6. Professionele, toegankelijke kas

Strategie 2019 - 2022
In deze eerste jaren op onze nieuwe locatie ligt de focus op het gestaag uitbreiden van onze ‘agrarische’ activiteiten. Dit vraagt om een projectmatige aanpak.
De eerstgenoemde 4 projecten proberen we met eigen acties, sponsoring en adopteren te financieren. Daarvoor zal een apart communicatieplan worden opgesteld. De bouw en aanplant wordt door de vrijwilligers en deelnemers zelf gedaan.
Voor de financiering van een professionele kas en de verharding van het terrein zullen fondsen worden aangeschreven. De uitvoering zal door een aannemers gedaan worden. Omdat het bestuur hiervoor niet de benodigde kennis heeft, wordt hierbij externe expertise ingezet.

Voor 1 januari 2022 zal het bestuur evalueren of de beoogde doelen zijn behaald. Zijn de 5 projecten gerealiseerd en leiden deze tot de meerwaarde die we per project nastreven?

Deel deze pagina
png

Deel deze pagina

Of kopiëer de onderstaande link:

×